Erfaringsgrundlag

15 år+ som TKA Consult, - selvstændig udbyder af Smallworld ekspertise, konsulentydelser mv.

6-7 års intens beskæftigelse med Smallworld GIS hos den danske GE partner og formidler af Smallworld produkter breakoutimage A/S. - Herunder levering af konsulentydelser, applikationsudvikling, undervisning oma.

Deltagelse i og hovedarkitekt ved udvikling af TeleNet 4.0 og FjernvarmeNet 4.0. - To komplette danske fagapplikationer på Smallworld til dokumentation af hhv. telefiber- og fjernvarmenetværk.

Egenhænding udvikling af adskillige danske basisprodukter på Smallworld til understøttelse af forskellige fagapplikationer.

Kursusbaggrund

Blandt andre...

Smallworld Physical Network Inventory 4.0 (Smallworld GIS tele-applikation). En uges kursus/workshop hos GE Network Solutions, Cambridge, UK.

Smallworld Core 4.0 (teknik og programmering/arkitektur). En uges kursus/workshop hos GE Network Solutions, Cambridge, UK.

Model.it Programming (Smallworld GIS tele-applikationer). 3 dg hos Sykora CZ Ostrawa, Ostrawa, Tjekkiet.

Magik Programming and Application Development (Smallworld GIS). 14 dg hos Smallworld Training Centre, Cambridge, UK

Uddannelse

Cand.scient. fra Københavns Universitet i naturgeografi m. fysik/geofysik. Universitetskurser i anvendelse af GIS samt IT/GIS relateret speciale om spatial klassifikation vha. sandsynlighedsbaserede metoder og neurale netværk.

32 ugers særskilt IT-uddannelse i bla. anvendelse af og programmering i GIS, WEB-teknologi, serverprogrammering mm.

Tidligere studier ved maskinretningen hos Danmarks Ingeniør Akademi, DTU Lyngby.

Medfødte talenter

Tålmodighed samt en veludviklet sans for pædagogisk formidling... - siges det!