Ydelser

Der ydes først og fremmest bodyshopping, som er uafhængig af direkte salgsinteresser. Dvs. der ydes arbejdstimer udført til hjælp, vejledning og løsning af konkrete opgaver.

Erfaring/ekspertise hovedsagligt indenfor Smallworld GIS systemteknik og -arkitektur mv., samt specielt indenfor dokumentation af tele- og forsyningsnetværk. Der udføres enhver opgave, som på rimelig måde er relateret disse områder. - Eller opgaver af anden karakter, som vurderes at kunne løses på fornuftig vis.

TKA Consult er ikke sælger af Smallworld-produkter, partner el. lign. Der findes således heller ikke interesser i at indsælge på forhånd bestemte standardprodukter, hyldevarer, add-on løsninger el. andet til kunden. Der arbejdes til enhver tid udelukkende på at finde de for kunden bedste og mest ressourceøkonomiske løsninger.

Arbejdsindsats

Der arbejdes på timebasis og gerne/helst under en rammekontrakt, som over en periode lægger en vis binding på både TKA Consult som leverandør og kunden som modtager af ydelser.

Arbejde udføres på kundens adresse, eller evt. for kunden via VPN, Citrix el. lign. Teknisk udstyr, software, licenser mv. som er nødvendigt for udførelsen af konkrete opgaver, forventes normalt stillet til rådighed af kunden.

Fakturering og takster

Fakturering og konkrete priser aftales individuelt afhængig af opgaveomfang, vilkår for udførelse osv. Timeprisniveauet vil illustrere, at TKA Consult på den ene side sælger ekspertydelser, på den anden side er en lille butik med relativt kontrollerede omkostninger.

Øvrige forhold

Der arbejdes i sagens natur ofte for et skiftende antal forskellige kunder. Arbejde udført for den enkelte vil dog altid være helt og holdent dedikeret i forhold til aktuelt aftalte ydelser.

Der arbejdes naturligvis under sædvanlig praksis mht. overholdelse af anstændig kode-/programmeringsstil, rimelig dokumentation af udførte opgaver, gensidig tavshedspligt vedr. forretningsinformation osv.